Skip links

תנאי שימוש

תקנון האתר

אתר ‘קרטון סטודיו’ (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם.
בעלת האתר הינה לולה קצ’קה, אמנית ויוצרת בישראל.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (“הגולש”)

גלישה בחנות ו/או רכישה בו, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש בחנות.

פעולה באתר הינה כל פעולה של הזמנה או רכישה של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

האתר משמש לרכישת מוצרים וקבלת מידע.

רשאים לרכוש בחנות בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף.

כל המחירים בחנות כוללים מע”מ אלא אם צוין אחרת.

הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.

הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש ו/או התשלום הוסדר לשביעות רצון החברה.
2. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט עסקה המתבצעת בטלפון.
3. המוצר נימצא במלאי.

“קרטון סטודיו” שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת.
רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

תשלום בגין המוצרים

לאחר הוספת המוצרים המבוקשים ל”עגלת הקניות” ימשיך הקונה בעמוד “עגלת הקניות” ל”אישור קניה” ימלא את פרטיו, המלאים ולאחר מכן יסתיים תהליך הקניה האינטרנטי.
התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, פייפאל או ביט (בהזמנה טלפונית) והחיוב מתבצע בשקלים. כל המחירים באתר כוללים מע”מ.
לאחר אישור ההזמנה סך הסכום המחויב יופיע בעגלת הקניות ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו בו דמי המשלוח המתאימים להזמנה.
פרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות שרת מאובטח של חברת הסליקה בהצפנה.
עסקת הקנייה תמומש רק לאחר ש”האתר” יקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין החברות.

מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים

המשלוחים יבוצעו לאזורים בתוך ישראל ובשאר העולם, המוגדרים בתקנון המשלוחים (למעט ישובים בודדים, אליהם לא נוכל להגיע ומולם יעשה התיאום להגעת המוצר טלפונית).
מחירי המשלוח מוגדרים בתקנון המשלוחים.
המוצר ישלח על פי הכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת ובכתב, על ידי חברת השילוח ובהתאם לתנאי האספקה הנהוגים בה.
במידה והאספקה מתעכבת או אינה אפשרית מכל סיבה שהיא יימצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. פירוט נוסף תחת תקנון המשלוחים.
כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם מצוין במפורש אחרת, בכותרת המכירה ו/או בתיאור המוצר.
“קרטון סטודיו” שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי.
במקרה כזה תודיע “קרטון סטודיו” ללקוח על ביטול העסקה, ו/או תציע לו מוצר חלופי.
באם ירצה בכך, רשאי כל לקוח לאסוף בעצמו את המוצר הנרכש מהסטודיו של “קרטון סטודיו” ובמקרה כזה לא יהיה מחויב הלקוח בתשלום דמי הובלה.
לקוח המעוניין בהובלה לביתו ישלם דמי הובלה, כפי שמצוין בנפרד בטופס ההזמנה. לצורך איסוך עצמי יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של “קרטון סטודיו”.

בעלות ושמירה על זכויות

אתר “קרטון סטודיו” מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני סחר, זכויות קניין אחרות לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, וידאו וקול, חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צד שלישי, רוכש ו/או גולש המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי.
התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. כל המוצרים של קרטון סטודיו הינם עשויים חומרים טבעיים.
למוצרים המגיעים צבועים ללקוח, יודגש כי ייתכנו הבדלי צבעים קלים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בשום מקרה “קרטון סטודיו” לא מעבירה נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי, שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:
א. פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.
ב. שם, כתובת ומס` טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך אספקת המוצרים.
במקרה של מחלוקת בין הלקוח לבין בעלת האתר, בכל נושא שהוא, לרבות שירות ו/או מוצר זה או אחר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בנתניה בלבד.

כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה ו/או הרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי במידת הצורך, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד “קרטון סטודיו” ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר.

ביטול רכישה

א. ביטול רכישה ע”י לקוח לפני חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח:
במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שחויב כרטיס האשראי, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות של “קרטון סטודיו”, או באמצעות דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות, ללא חיוב כלשהו.
ב. ביטול רכישה ע”י הלקוח לאחר חיוב כרטיס האשראי ולפני משלוח המוצר ללקוח:
במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות של “קרטון סטודיו”, או באמצעות דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות, ללא חיוב כלשהו. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת – הזמנה מיוחדת הינה כל הזמנה הדורשת מ”קרטון סטודיו” לערוך שינויים במוצר קיים או להכין מוצר מותאם אישית ללקוח או כל דבר אשר הינו מוגדר מוצר בהתאמה או בהזמנה אישית).
ג. ביטול רכישה ע”י החברה לפני משלוח המוצר ללקוח:
מובהר בזאת ללקוח, כי במידה ולא סיים את הזמנתו, ולא הכניס את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע החיוב והמשלוח (לרבות כרטיס אשראי, ת.ז , כתובת וכו’) בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, תהא “קרטון סטודיו” רשאית לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. (למעט מקרים בהם מדובר בהזמנה מיוחדת).
ד. ביטול הזמנה מיוחדת:
הזמנה מיוחדת הינה כל הזמנה הדורשת מ”קרטון סטודיו” לערוך שינויים במוצר קיים או להכין מוצר מותאם אישית ללקוח או כל דבר אשר הינו מוגדר מוצר בהתאמה או בהזמנה אישית. (ניתן לברר בטלפון שירות הלקוחות לגבי מוצרים נוספים הנכללים בסעיף זה).
ביטול הזמנה מסוג זה כרוך בדמי ביטול מיוחדים בשיעור של 30% מערך העסקה ובכפוף להחלטת “האתר”.
יש להדגיש כי ביטול מסוג זה יהיה הן בכתב והן בהודעה טלפונית למחלקת שירות הלקוחות של החברה.
ה. ביטול לאחר משלוח המוצר ללקוח
במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של “קרטון סטודיו”, תוך 21 יום מיום קבלת המוצר. על הלקוח להחזיר את המוצר סגור וחתום ל”קרטון סטודיו” באריזתו המקורית על כל חלקיו ומרכיביו השונים.
יש להדגיש כי עלויות ההובלה וביטוח המוצר בהחזרתו הן באחריותו הבלעדית של הלקוח ואינן באחריותה של “קרטון סטודיו”.
במקרה זה תושב ללקוח ערך קנייתו, בקיזוז עלות המשלוח מערך העסקה (כולל בעסקאות בהן ניתן משלוח חינם), במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם “קרטון סטודיו”, יחויב הלקוח גם בעלות המשלוח חזרה.

במידה שלמוצר המוחזר נגרם נזק כלשהו המוריד מערכו, תהיה “קרטון סטודיו” רשאית לתבוע מהלקוח את דמי הנזק וזאת בנוסף לדמי הביטול ולדמי המשלוח לעיל. לעניין זה, החזרת מוצר תקין כשאריזתו המקורית פגומה ו/או קרועה, תיחשב כנזק למוצר בשיעור מוסכם של 25% ממחירו והלקוח יחויב בגינו.
יש להדגיש כי ל”קרטון סטודיו” השיקול הבלעדי בקביעת הנזק ובערכו.
ו. ביטול החלפה כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והלקוח קיבל מוצר פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לקבל מוצר אחר/חדש במקומו, על-ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של “קרטון סטודיו”.
במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, ישלח הלקוח את המוצר אל “קרטון סטודיו” ויזוכה במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי.
ז. ביטול מכירה ע”י “קרטון סטודיו” והפסקת פעילות האתר
בכל מקרה אשר מחמת “כוח עליון” ואירועים התלויים בצד שלישי, בהם נבצר מ”קרטון סטודיו” לנהל את האתר כתיקנו ו/או לספק את המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, רשאית בעלת ה”אתר” לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

“קרטון סטודיו” שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות כל מבצע ע”פ שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

שרות לקוחות

לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד שירות הלקוחות של “קרטון סטודיו”.
השרות מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.
השרות פעיל בימים ובשעות הבאים:
ימים א`-ה` משעה 10:00 עד 17:00
שישי 09:00-14:00

בטלפון 972-54-200-8036+

פניות באמצעות האמייל
ניתן לפנות ל”קרטון סטודיו” באמצעות דואר אלקטרוני 24/7 info@bycartonstudio.com

מדיניות משלוחים

אנו ב”קרטון סטודיו” עושים כמיטב יכולתנו להוציא את המשלוח כמה שיותר מהר.
כל המשלוחים בתוך ישראל יסופקו ע”י UPS עד פתח הבית או לנקודת מסירה

בתוך ישראל
דואר שליחים עד הבית – 30 ₪
איסוף עצמי בתאום מראש – 0 ₪
מסירה ללקוח בין 2-5 ימי עסקים

מחוץ לישראל
ניתן לשלוח מוצרים מחוץ לישראל
אנא צרו אייתנו קשר כדי לבצע כל פעולה מסוג זה.
מסירה ללקוח בין 4-7 ימי עסקים

מדיניות החזרה
חשוב לנו שתהיו מרוצים! אם מסיבה כלשהיא אינכם מרוצים מהמוצר אותו רכשתם
אנא צרו איתנו קשר בהקדם, אנו בטוחים שנוכל לפתור כל בעיה ועניין.

מדיניות פרטיות

קרטון סטודיו מכבד את זכויות הפרטיות שלך והשמירה על הפרטים האישים שלך מהווה עדיפות עליונה עבורנו.
לכן תהליך הרכישה בחנות מאובטח על ידי paypal שהוא מהבטוחים ביותר שיש היום.

המידע שאתם מספקים בעמוד הרכישה מוגן באמצעות SSL 3.0 בהצפנה ברמה הגבוהה ביותר הזמינה באופן מסחרי, ופרטי כרטיס האשראי שלכם לא נשמרים אצלנו.
פרטי הקשר שלך מאוחסנים בבטחה. אנו נשתמש בנתונים אלה כדי לבצע את הזמנתך ביעילות רבה.
לא נעביר פרטיך לשום גורם נוסף ואנו נוקטים בכל האמצעים לשם שמירת הפרטים האישיים שלך, כל זאת עפ”י חוק הגנת הפרטיות (התשמ”א, 1981).